Kontakt

DREVOMAX spol. s r.o.


Sídlo firmy
:

Ulica 1. mája 2044
031 01 Liptovský Mikuláš


Prevádzka:

Rajecké Teplice - Konská
013 13 Rajecké Teplice
Tel: 041-5493000
Tel.-odbyt: 041-5493952 alebo 0915 833 123

Tel. pelety - 0905 543 977
Fax: 041-5493002


IČO: 31641121
IČ DPH: SK2020429807
Zapísaný v OR Žilina vl. 3019/L
e-mail: drevomax@drevomax.sk